Wed, Jul 31 | 静松寺

浄土宗 静松寺 本堂 (長野ツアー)

ご予約 / お問い合わせ 静松寺 (じょうしょうじ) 📞 026-232-6436

日時・場所

Jul 31, 2019, 1:00 PM
静松寺, 日本、〒380-0874 長野県長野市茂菅480

イベントについて

ご予約 / お問い合わせ 静松寺 (じょうしょうじ) 📞 026-232-6436

このイベントをシェア